We Innovate On Products & Services for Creative People

Inici   >   Condicions generals de compra

Condicions generals de compra de les entrades

1. Parts i acceptació de les condicions generals de contractació

D’una part, el proveïdor dels productes LLEVINAC SL, que gira amb el nom comercial d’ACLAM CLUB (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a C/ Consell de cent 201, baixos, 08011 Barcelona, (Barcelona), N.I.F. B64412406, telèfon d’atenció al client (+34) 934 87 20 46, i mail: club@aclam.cat, sent titular del lloc web www.aclamclub.com, exposa el document contractual que regirà la venda d’entrades a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari – Client (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

2. Objecte del contracte:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment de la compra de les entrades i aquest accepta aquestes condicions de compra durant l procés de contractació online.

2.2 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.3 Acceptació del client: La validació de la compra d’entrades a través del web www.aclamclub.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC.

3. Informació subministrada al web www.aclamclub.com:

3.1 Publicació de preus: Els preus de les entrades són els mostrats en la web i passarel·la de pagament, en el preu estan els impostos inclosos i les despeses administratives es detallen a part.

3.2 Frau: Si ACLAM CLUB sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. Procediment de compra:

L’usuari, per a poder realitzar la compra de les entrades, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir les entrades fent clic en el acte/espectacle i dia i s’afegirà automàticament a la “cistella de compra”.
 2. Si es desitja afegir més entrades, haurà de seleccionar l’opció “Continuar”. Si per error n’ha afegit alguna entrada de més, haurà de clicar a l’opció d’eliminar de la cistella de compra.
 3. Escollides les entrades, haurà de clicar a la pestanya de “finalizar” la compra. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra.
 4. Es sol·licitaran les credencials de l’usuari mitjançant tres formes:
  a. El registre de l‘usuari: si no és usuari registrat prèviament, per a poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), s’haurà de complimentar un formulari de recollida de dades (en el que haurà d’acceptar la Política de Privacitat i Accepto les CGC. Una vegada complimentat aquest, rebrà a la direcció de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre.
  b. Si ja estigués registrat i fos ja client: pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat, inserir el seu nom d’usuari i contrasenya.

En tot cas, fet el pagament el prestador informarà a l’usuari, via correu electrònic de totes les característiques de les entrades, codi d’identificació, preu, hora i data de l’actuació.

5. Forma de pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit:

L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

No s’aplica el dret de desistiment.

No té dret a la devolució de les entrades, a excepció de que es cancel·li o modifiqui l’espectale per causes alienes a la voluntat del Club. En aquest cas, s’avisarà a l’usuari el qual podrà optar entre bescanviar la/es entrada/es per una altre espectacle o la devolució del preu, el qual se li reemborsarà a la seva targeta de crèdit o dèbit.

Els responsables de la venda d’entrades del club es posaran en contacte amb l’usuari.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

7. Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

8. Comentaris i suggeriments:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a Aclam Club, c/Consell de Cent 201, baixos, 08011 Barcelona, o al mail club@aclam.cat, o també a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client (+34) 934 87 20 46 o a través del nostre formulari de contacte.